REZERVACE - ortopedické vyšetření

lékařské přístroje

Preventivní lékařské sportovní prohlídky

 

Centrum dětské a dorostové ortopedie

ambulance tělovýchovného lékařství

Žerotínovo nám.6, 602 00 Brno – poliklinika „Bílý dům“ 1. patro

 

Nabízíme základní sportovní prohlídky včetně klidového EKG a

sportovní prohlídky včetně zátěžové ergometrie sportovním lékařem.

MUDr. František Jedlička, Ph.D.

František Jedlička

MUDr., Ph.D.

Mgr. Renáta Vorbová

Renáta Vorbová

Mgr.

objednání pouze telefonicky:   recepce Centra dětské a dorostové ortopedie

telefon:                    533 302 289 nebo info@detskaortopedie.cz

co s sebou:   sportovní oblečení, sálovou obuv a ručník

k vyšetření se prosím dostavte o 15 minut dříve a zaregistrujte se v recepci

Centra dětské a dorostové ortopedie dveře č. D115

cena za vyšetření:

500,- Kč – základní sportovní prohlídka vč. klidového ekg

900,- Kč – sportovní prohlídka včetně zátěžové ergometrie

 

délka vyšetření: cca 30 minut

Vyšetření se provádí na nejmodernějších přístrojích firmy BTL.

CardioPoint

Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost sportovce nestanoví jinak. Účelem vyšetření je zjištění změn zdravotního stavu, které by při dalším provozování výkonnostního sportu mohli vést k poškození zdraví sportovce.

Finanční krytí preventivního vyšetření nese sportovec nebo jeho oddíl, některé zdravotní pojišťovny přispívají k úhradě v rámci bonusových programů. Cena základní sportovní prohlídky včetně klidového EKG je 500,- Kč a sportovní lékařské prohlídky včetně zátěžové ergometrie je 900.- Kč. Vyšetření provádí zkušení atestovaní lékaři v oboru tělovýchovného lékařství a dětské kardiologie na nových nejmodernějších přístrojích. Případné další lékařské odborné vyšetření indikované při preventivní prohlídce (ortopedické, kardiologické ev. jiné) je již hrazeno ze zdravotního pojištění sportovce. V rámci Centra nabízíme taky komplexní ortopedickou péči o sportovce dětského a dorosteneckého věku.

www.detskaortopedie.cz

MUDr. Šimon Ondruš, Ph.D. a MUDr. Pavla Grycová

Centrum dětské a dorostové ortopedie

ambulance tělovýchovného lékařství

rotoped

S kým spolupracujeme