František Jedlička

MUDr., Ph.D.

MUDr. František Jedlička, Ph.D.

MUDr. František Jedlička, Ph.D.Pregraduální vzdělání:

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 1983

Postgraduální vzdělání:

atestace v oboru všeobecného lékařství (1986) a v oboru sportovní medicíny (1992)

Člen společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP, člen společnosti tělovýchovného lékařství ČLS JEP.
Člen realizačních týmů reprezentačních výběrů ČR u družstva cyklistů-silničářů, u plavecké reprezentace a reprezentačních výběrů ČR v kopané v juniorských kategoriích.

V praxi sportovní medicíny se zabývá především problematikou vyšetřování fyzické zdatnosti, preskripce zátěže a optimalizováním fyzického zatížení tréninkových skupin. V oblasti výzkumu, pracuje v týmu, který řeší kardiotoxický vliv chemoterapie na fyzickou zdatnost u onkologických pacientů po léčbě maligních lymfomů a ovlivnění kvality života.

S kým spolupracujeme