Podologie

Vážení pacienti,

Spolupracujeme s protetikem-ortotikem, fyzioterapeutem panem

Bc. Liborem Cyprisem, DiS.

a protetiky

 Květoslavou Minaříkovou

Petrem Dračkou

POČÍTAČOVÉ VYŠETŘENÍ KLENBY NOŽNÍ

podologická poradna - vyšetření 1
podologická poradna - vyšetření 2

S kým spolupracujeme