Pavla Grycová

MUDr.

MUDr. Pavla Grycová

MUDr. Pavla GrycováPregraduální vzdělání:

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 1990-1996

Postgraduální vzdělání:

Kurz ultrasonografie pohybového ústrojí 1997

Včasná diagnostika VVK se zaměřením na ultrasonografickou diagnostiku 1997

Atestace v oboru ortopedie a traumatologie  1999

Licence pro výkon samostatné praxe v oboru ortopedie 2003

Certifikovaný kurz podiatrie 2017

Diplom celoživotního vzdělávání 2020 – 2025

Praktický kurz sonografie pohybového aparátu 2022

Odborné společnosti člen:

Česká lékařská komora 1996

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí 1996

S kým spolupracujeme