Šimon Ondruš

MUDr., Ph.D.

MUDr. Šimon Ondruš, Ph.D.

MUDr. Šimon Ondruš, Ph.D.
Pregraduální vzdělání :

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 1982-1988

Postgraduální vzdělání :

atestace 1. stupně ortopedie a traumatologie – IPVZ Praha  1993

atestace 2. stupně  ortopedie a traumatologie – IPVZ Praha 2000

2004 – 2013   primář Ortopedického oddělení  Kliniky dětské ortopedie, chirurgie a Traumatologie FN Brno

2013 – obhajoba dizertační práce „Využití  syntetických biokompatibilních materiálů v léčbě benigních cystických kostních defektů  dětského věku“

Od l. 8. 2013 –  odborný asistent   KDCHOT – Masarykova univerzita Brno

Od 4/2016 – člen EPOS – European Paediatric Orthopaedic Society

 


Přednášky s aktivní účastí:

ONDRUŠ, Šimon, Jiří JOCHYMEK, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL: Treatment of Simple Bone Cysts in Children : Comparison of Steroid Injection and Percutaneus Filling with Synthetic Tricalcium Phosphate ChronOS Inject e-poster, 34th EPOS Annual Meeting, Marseille , France, 2015

ONDRUŠ, Šimon: Syntetické biokompatibilní materiály v léčbě benigních cystických kostních lézí dětského věku. 14. pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie – Konstantinovy lázně, 2015

ONDRUŠ, Šimon, JOCHYMEK, Jiří: Srovnávací studie léčby juvenilních kostních cyst aplikací syntetického trikalciumfosfát a Depo-Medrolu, 36. Symposium Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice na Bulovce, Praha, 2014

ONDRUŠ, Š., JOCHYMEK, J.: Dysplasia epiphysealis hemimelica. 11. pracovní setkání dětské sekce ČSOT, Zbiroh, 2012

ONDRUŠ, Š., JANÍČEK, P., MÚDRY, P.: Adamantinom dětského věku. 10. Pracovní setkání dětské sekce ČSOT, 2011

ONDRUŠ, Š.: PLÁNKA, L., GÁL, P., STRAKA, M.: Mininvazivní terapie kostních cyst patní kosti. 9.pracovní schůze sekce dětské ortopedie ČSOT, Brno, 2010

ONDRUŠ, Š.: Chronická rekurentní multifokální osteomyelitída. 7. pracovní schůze sekce dětské ortopedie ČSOT, Úštěk, 2008

ONDRUŠ, Š.: Syntetic biocompatible degradable materials in orthopaedics and traumatology in childhood. instruktážní přednáška, National Institute of Trauma, Budapest, Hungary, 2007

ONDRUŠ, Š., GÁL, P., STRAKA, M.: Možnosti využití syntetických biodegradabilních materiálů v dětské ortopedii a traumatologii.: 53.kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov, 2007

ONDRUŠ, Š., POUL, J.: Otevřená repozice kongenitálních luxací kyčlí v prvním roce věku, Abstract book, XI. Národní kongres ČSOT, Veletrhy Brno, 25. – 27.4.2007

ONDRUŠ, Š., GÁL, P.: Nová miniinvazivní terapie kostních cyst dětského věku
syntetickým biodegradabilním, materiálem ChronOs inject. Abstract book, XI. Národní
kongres ČSOT, Brno, 2007

ONDRUŠ, Š.: Otázka kvality prevence VDK stále aktuální. 4. pracovní schůze sekce
dětské ortopedie ČSOT, 2005

ONDRUŠ, Š.: Ewing sarkom versus osteomyelitis – diff.dg. 4. pracovní schůze sekce
dětské ortopedie ČSOT, 2005

ONDRUŠ., Š.: Caffey- Silvermann syndrom. 3.pracovní schůze sekce dětské ortopedie
ČSOT, 2004

ONDRUŠ, Š., POUL, J.: Krvavé repozice kyčlí u vývojového vykloubení kyčelních kloubů do 1 roku věku. 2.pracovní schůze sekce dětské ortopedie ČSOT, Benešov, 2003

ONDRUŠ, Š., POUL, J.: Chirurgická léčba vývojového vykloubení kyčelních kloubů do 1 roku věku. Abstrakta, Česko – slovenské ortopedické dni s mezinárodní účastí, Olomouc, 2002
ONDRUŠ, Š., GÁL, P., JOCHYMEK, J.: Možnosti artroskopické operativy kolena v dětském věku. Abstrakta, V. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Teplice, 2002
ONDRUŠ, Š., GÁL, P., HNILIČKA, B.: Řešení komplikací léčby zlomenin krčku femuru u dětí . Abstrakta , V. Národní kongres ČSOT, Praha, 2001

ONDRUŠ, Š., CRHA, B.: Fibular Longitudinal Hemimelia – Study of 26 cases .
Abstracts, 25. Jahrestagung Osterreichische Gessellschaft fur Orthopadie und Orthopadische Chirurgie, Gmunden, Austria, l999

ONDRUŠ, Š., POUL, J.: Ultrasonography of the Transient Hip Synovitis. Abstracts book, East West Symposium on Paediatric Orthopaedics, Brno, l996

ONDRUŠ, Š.: Synovitis coxae transiens v USG zobrazení . Pracovní schůze Společnosti pro ultrasonografii pohybového aparátu, Trojanovice, 1994


Přednášky s pasivní účastí:

PLÁNKA. L., ONDRUŠ, Š., STRAKA, M.: Tricalcium phosphate in the treatment of
juvenile bone cysts in children. Paper #837. EFORT Congress. June 2-5, 2010. Madrid.

STRAKA, M., ONDRUŠ, Š.: Řešení posttraumatických deformit hlezna u dětí.
9.pracovní schůze sekce dětské ortopedie ČSOT, Brno, 2010

GÁL, P., ONDRUŠ, Š., STRAKA, M., STARÝ, D., PLÁNKA, L.: ChronOS inject
v léčbě kostních cyst u dětí.Moravské ortopedické a traumatologické dni, 2009

MIKOLÁŠEK, P., KRBKOVÁ, L., PAVELKA, J., KLAPAČOVÁ, L., BEDNÁŘOVÁ, J., ONDRUŠ, Š., BARTOŠOVÁ, D.: Komplikovaný průběh lymeské artritidy u 13leté pacientky. Sborník abstrakt VI. festivalu kazuistik. 2009. 1 s. 2009
STRAKA, M., ONDRUŠ, Š., BAJEROVÁ, J.: Operační léčba poúrazových deformit hlezna u dětí. Abstract book, XI. Národní kongres ČSOT, Brno, 2007

GÁL, P., ONDRUŠ, Š., PLÁNKA, L.: Moderní trendy v dětské ortopedii a traumatologii
Abstract book, XI. Národní kongres ČSOT, Brno, 2007

GÁL, P., PLÁNKA, L., ONDRUŠ, Š. : Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in simple bone cysts treatment. Abstracts, 7th European trauma Congress, Ljublana, Slovenia, 2006

GÁL, P., HNILIČKA, B., ONDRUŠ, Š.: Akutní kompartment syndrom v dětské traumatologii. Abstrakta , V. Národní kongres ČSOT, Praha, 2001

POUL, J., ONDRUŠ, Š., CRHA, B.: Development of the Hip Joint After Open Reduction. Abstracts book , l5. Meeting of the EPOS , Praha , l996

 


Publikace:

ONDRUŠ, Š., STRAKA, M., BAJEROVÁ, J.: Trikalciumfosfát v kombinaci s autologní kostní dření v léčbě cystických kostních defektů v dětském věku. Acta Chir. orthop. Traum. čech.,78: 544 – 550, 2011.

ONDRUŠ, Š., POUL, J., BAJEROVÁ, J., CRHA, B.: Pozdní výsledky konzervativní léčby Perthesovy nemoci. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 5, l995.

JOCHYMEK, J., ONDRUŠ, Š., ŠKVAŘIL, J.: Artroskopie kolenního kloubu u dětí a adolescentů s úrazovou anamnézou. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 79:131 – 134, 2012.
GÁL, P., ONDRUŠ, Š., ŠKVAŘIL, J., STRAKA, M., JOCHYMEK, J., PLÁNKA, L.: Syntetický biokompatibilní degradabilní materiál v léčbě juvenilních kostních cyst. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 76: 495-500, 2009.

JOCHYMEK, J., ŠKVAŘIL, J., ONDRUŠ, Š.: Analýza výsledků kostního hojení prodlužovaných femurů metodou postupné distrakce u dětí a dospívajících. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 76: 399-403, 2009.

JOERIS, A., ONDRUS, S., PLANKA, L., GAL, P., SLONGO, T.: ChronOS Inject in Children with Benign Bone Lesions – Does It Increase the Healing Rate? Eur J Pediatr Surg., 6, 2009. (IF: 0,678)

PLÁNKA, L., ONDRUŠ, S., ŠKVAŘIL, J., STARÝ, D., GÁL, P.: The use of biodegradable materials in the management of bone cysts in children. Rozhl Chir. 87(11):585-9, 2008.
SKOTÁKOVÁ, J., MACH, V., BAJČIOVÁ, V., MÚDRY, P., ONDRUŠ, Š.: Maligní tumory dlouhých kostí u dětí, diferenciální diagnostika, přínos zobrazovacích metod. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 73: 183-189, 2006.

SKOTÁKOVÁ, J., BAJČIOVÁ, V., ONDRUŠ, Š.: Synoviální sarkom u dítěte – kazuistika. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 73: 104-107, 2006.

GÁL, P., ONDRUŠ, Š., PLÁNKA, L., STRAKA, M., FIALOVÁ, D.: Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysts treatment. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. ISSN 1863 -9933, 2006, vol. 32, no. Supplement, s. 1 -6.

JOCHYMEK, J., ONDRUŠ, Š., ŠKVAŘIL, J.: Fraktura interkondylické eminence v dětském věku. Výsledky dlouhodobého sledování. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 79:442 – 446, 2012.

S kým spolupracujeme