Preventivní vyšetření kyčelních kloubů

Preventivní vyšetření kyčelních kloubů spočívá v  klinickém a sonografickém vyšetření kyčlí, které probíhá v tzv. trojím sítu.

 1. vyšetření klinické a sonografické po narození
 2. vyšetření klinické a sonografické v 6. – 8. týdnu života
 3. vyšetření klinické a sonografické v 3. – 4. měsíci života
Vyšetření novorozenců

Při vlastním klinickém vyšetření se diagnostikuje rozsah abdukce kyčelních kloubů,  asymetrie gluteálních a femorálních rýh a délka dolních končetin,

Nedílnou součástí trojího síta je sonografické vyšetření , kdy se  diagnostikují přímo anatomické změny v oblasti kyčelního kloubu pomocí ultrasonografického přístroje. Jednotlivé nálezy  jsou klasifikovány metodikou dle Grafa od skupiny  1- normální nález po skupinu IV – vykloubení kyčelního kloubu.

ultrazvuk

Při trojím sítu můžeme diagnostikovat tyto základní patologické stavy kyčelního kloubu:

 1. acetabulární dysplasie – porucha vývoje kloubní jamky, která nekryje správně hlavici femuru
 2. subluxace kyčelního kloubu – částečné vykloubení
 3. luxace kyčelního kloubu
  • luxovatelná / vykloubitelná / kyčel
  • luxovaná / vykloubená / kyčel – reponibilní / lze zakloubit /
  • ireponibilní / nelze zakloubit /

Po zavedení trojího síta pomocí klinického a sonografického vyšetření došlo k výraznému poklesu RTG snímkování dětí, které bylo předtím nedílnou součástí preventivního vyšetření každého dítěte. V dnešní době se RTG požívá jenom při diagnostických rozpacích nebo při monitoraci léčby dysplasie kyčelního kloubu. Zároveň záchyt kyčelní dysplasie v rámci trojího síta výrazně zkracuje její léčbu, pozdní diagnostika léčbu prodlužuje a v minulosti často vedla k nutnosti operačního řešení.

Naše doporučení za jednoznačně nutné považuji preventivní klinické a ultrazvukové vyšetření kyčelních kloubů u novorozence již v porodnici. Někdy je tendence k prvnímu vyšetření až ve 2.- 3. týdnu věku, ale pro vývoj a stabilitu nestabilního kyčelního kloubu jsou první týdny života zásadní. V případě zachycení patologického stavu již v porodnici můžeme u některých typů vykloubení již ve věku 2-3 týdnů dosáhnout stabilní, správně se vyvíjející kyčle.

S kým spolupracujeme