Skolióza

  • Rentgen skolióza

Skolióza je patologické boční vychýlení páteře ve frontální rovině. Nejčastějším typem skoliózy je idiopatická skolióza, při které dochází v růstovém období na základě poruchy růstu obratlového těla k  vychýlení celé páteře. Dalšími typy jsou vrozená skolióza, neuromuskulární skolióza a skoliózy při nádorových a zánětlivých onemocněních páteře.

Podle věku rozdělujeme skoliózy na infantilní do 3 let, juvenilní do 10 let a adolescentní nad 10 let věku dítěte.

Klinické vyšetření dítěte je základním vyšetřením, při kterém zjišťujeme orientačně závažnost skoliózy a indikujeme další nutné došetření a léčbu. Kromě bočního vychýlení páteře dochází i k rotaci obratlů, která se projevuje asymetrickou prominencí podél páteře, patrnou v předklonu dítěte.

Dalším základním vyšetřením, které indikujeme v případě podezření na těžší stupeň skoliózy, je předozadní rentgenový snímek páteře ve stoje. Umožní nám přesně stanovit stupeň skoliózy, změřením úhlu skoliózy dle Cobba. Kontrolní RTG vyšetření je prováděno orientačně v odstupu 6 měsíců, dle věku a závažnosti křivky.

 

Rentgen skolióza bez korzetu Rentgen skolióza s korzetem

 

Léčba skoliózy záleží na věku a stupni zakřivení:

  • stupeň skoliózy – do 10 st.: pravidelné rehabilitační cvičení k posílení břišního a zádového svalstva s pravidelným klinickým sledováním
  • stupeň skoliózy – 10 – 20 st.: stejná léčba s pravidelnou klinickou a RTG monitorací
  • stupeň skoliózy – 20.– 40 st. : terapie trupovou stabilizační ortézou – korzetem
  • stupeň skoliózy – nad 40 st. : vyžaduje operační řešení

Úspěšnost léčby skoliózy závisí na včasném záchytu patologického vychýlení páteře, správném vyhodnocení RTG snímku s predikcí možné progrese nálezu a pravidelných kontrolách k zachycení progrese skoliotické křivky. Důležitá je spolupráce s rodiči a dětmi v rámci kvalitní RHB péče.

S kým spolupracujeme