Kostní cysty

  • rentgent 1

V ortopedické praxi se ve věkové skupině dětí a adolescentů často setkáváme s nálezem solitární kostní cysty buď jako náhodného nálezu nebo při patologické zlomenině. Kostní cysty výrazně oslabují skelet v určitých predilekčních lokalizacích, a tím ohrožují skelet opakovanými patologickými frakturami. Zatímco diagnostika tohoto postižení skeletu je jednoznačná, terapeutický postup je na jednotlivých pracovištích ve světě rozdílný. Jsou zkoumány nové cesty k optimalizaci léčebného postupu. Při hledání optimální míry radikality se v dětské traumatologii a ortopedii poslední dobou výrazně prosazují mini invazivní metody terapie. Nejrozšířenější dosavadní terapie, opakované aplikace kortikoidů do cysty, zatěžují pacienty opakovanými zákroky v celkové anestezii s vícečetnými hospitalizacemi, a s tím související psychickou zátěží, zanedbatelná není ani opakovaná expozice radiačním zářením.

Moje doporučení:

V léčbě juvenilních kostních cyst jednoznačně preferuji metodu jednorázové mini invazivní výplně kostní cysty syntetickým biokompatibilním materiálem ChronOS inject, kterou jsem zavedl do léčby kostních cyst na naší klinice a je tématem mojí disertační práce „ Využití syntetických biokompatibilních materiálů v léčbě benigních cystických kostních lézí dětského věku“.  Z výsledku studie vyplynulo, že 90,7 % cyst se zhojilo bez nutnosti dalších operačních výkonů. U  79,6% pacientů se zhojila cysta po první výplni, u dalších došlo ke zhojení po 2. výplni.

c1  c2  c3

S kým spolupracujeme