Coxa vara adolescentium

  • rentgen coxa

Patří k preartrotickým onemocněním dětského kyčelního kloubu.

Jedná se o idiopatickou  epifyseolýzu hlavice stehenní kosti, která je způsobená ztrátou mechanické odolnosti fýzy – růstové ploténky hlavice  s následným posunem hlavice stehenní kosti.

cva1

Vzniká v období hormonálních změn organizmu většinou kolem l0 – l4 roku věku v adolescenci.

Častěji jsou postiženi chlapci, u dívek po začátku menstruace již onemocnění nehrozí.

Klinický obraz závisí na typu onemocnění, v případě akutního coxa  vara adolescentium je to silná bolest v oblasti postižené kyčle, nemožnost nášlapu, končetina je z důvodu skluzu hlavice v zevní rotaci a zkrácena. V případě chronického typu onemocnění jsou to bolesti v oblasti kolena, stehna a kyčle, napadání na postiženou končetinu a omezení vnitřní rotace a abdukce kyčelního kloubu.

Terapie.

Coxa vara adolescentium je jednoznačnou indikací k operačnímu řešení. Operační zákroky se dělí do 2 skupin a jsou indikovány dle závažnosti skluzu hlavice.

l. epifyseodesy ve stávajícím postavení nebo po repozici  –  v případě chronického skluzu l. stupně  a u akutních po repozici, kdy se podaří sklouzlou hlavici nasadit do správného postavení se provádí  transfixace svazkem  Kirschnerových drátů  /Dyas -Arries operace/ nebo kombinací l šroubu a l Kirschnerova drátu.

cva

2.metafyzární korekční osteotomie femuru – intertrochanterické u středních skluzů / Southwick, Immhauser – Weber/ , kdy se vytínají klíny potřebné velikosti ke korekci proximálního femuru, aby se hlavice přihojená v patologickém postavení dostala do správného postavení vzhledem ke kloubní jamce. Vzácně se u těžkých skluzů 3. stupně provádí osteotomie ve výši krčku femuru.

cva3  cva4

Komplikace, se kterými se můžeme setkat při léčbě CVA  jsou:

l. avaskulární nekroza hlavice – porucha prokrvení hlavice, ke které může přijít poškozením krčkových cév femuru skluzem hlavice, zvýšeným tlakem v kloubu při výronu krve do kloubu.

2. chondrolýza – porucha kloubní chrupavky, při které dochází k jejímu rozpadu.  Rozeznáváme benigní formu, kdy dochází k restituci kloubní chrupavky s minimálními následky a vyhojením do l roku a maligní  formu –  kdy dochází k zániku kloubní štěrbiny a fibrosní ankylóze kloubu s omezením pohybu, kontrakturami kloubu s bolestí. Řešením je artrodesa kloubu s konverzí na totální endoprotézu kyčle v dospělosti.

S kým spolupracujeme