Morbus Perthes

  • rentgen 4

Morbus Perthes je onemocnění dětského kyčelního kloubu , kdy dochází k poruše prokrvení hlavice  stehenní kosti s rizikem vzniku její  deformity. Jedná se o preartotické onemocnění dětského kyčelního kloubu.

MP1

Příčina vzniku onemocnění  není zcela jasná, proto se  onemocnění nazývá taky idiopatická  avaskulární nekroza hlavice stehenní kosti. Na začátku onemocnění je perioda poruchy prokrvení  hlavice nejasné př  íčiny, která vede k zástavě růstu  proximální epifýzy femuru a vzniku nekrózy. Může být postižená jenom část hlavice nebo celá hlavice femuru, hlavice  se stává ve  fázi přestavby měkkou, náchylnou ke vzniku deformity. Nejčastěji  jsou  postiženy děti ve věku  4-7  let, čím později onemocnění vzniká, tím je riziko vzniku deformity větší a léčba náročnější.

 

Diagnostika.

Klinicky se  onemocnění  projevuje  bolestmi v oblasti třísla nebo stehna a kolena ,kam se projikují bolesti z oblasti kyčelního kloubu. Dítě napadá  na postiženou dolní končetinu, postupně potíže progredují. Laboratorní  vyšetření  je negativní, hlavní  diagnostickou metodou je RTG snímek kyčelního kloubu.

Při nejtěžších formách onemocnění  dochází ke vzniku rizikové hlavice – k subluxaci hlavice s vysokým rizikem její deformity.

 

 

MP2

Terapie :   cílem léčby  je   dosažení co  nejméně deformované  hlavice kyčelního  kloubu, a to konzervativním nebo  operačním postupem léčby

konzervativní   –   do 6  let  veku  bez  rizikové  hlavice

RHB  péče,  odlehčení o berlích , Atlanta přístroj

 

MP3

Operace :    rizikové   hlavice  v  jakémkoliv věku ,  operačním  zásahem na pánvi  nebo kombinovanou operací  na pánvi  a horním konci  stehenní kosti

 

 

S kým spolupracujeme